У ШУ, Чи Гун и мистицизъм - най-доброто в българският интернет

лунна фаза

金丹四百字

Четиристотин думи за златния еликсир

Който постига знанията, пътешества из безкрая.
-- Лю Дунбин

Увод от преводача

Имаме удоволствието да ви представим първия превод на български език на един много ценен даоистки текст – 400 думи (канджи) за златния еликсир - 金丹四百字.

Дзиндан сибай дзи ( Jindan sibai zi - 金丹四百字 ) е даоски трактат от XI век за вътрешната алхимия, написан от Чжан Бодуан - Пиншу (984 - 1082 г.), китайски учен, медик и даос, признат посмъртно за патриарх на Юга от Школата на Съвършената Истина ( Цюанжен, кит. 全真教, пинин: quánzhēnjiào ).

Според даоистката сакрална наука, посредством нейдан (内丹 - въртешна алхимия) от смъртното тяло на адепта се ражда ново безсмъртно тяло, съставено единствено от светлина.

Процесът изисква цялото нераздвоено внимание на практикуващия. Даоистките медитативни техники (вътрешна алхимия) са насочени към извличане и рафиниране на квинесенциите от двете първични енергии в тялото на адепта – Кан и Ли. При свързването на Кан и Ли се образува зародишът на бъдещото безсмъртно тяло.

Мъжете носят и хранят безсмъртния зародиш в кухина, намираща се четири пръста под пъпа (долния дян тян), а жените – в кухита, намираща се в областта на сърцето (средния дян тян).

На първо четене представеният текст е изключително труден за възприемане, тъй като вътрешните алхимически процеси, които протичат в тялото на адепта, са описани със символи и алегории. Ето защо под черта сме обяснили някои основни термини. Например квинесенцията, извлечена от мъжката ян енергия, е наречена „мазнината на заека“, а квинесенцията, извлечена от женската ин енергия – „костен мозък на враната“. Споменатите ин и ян енергии са двата вида енергия, които текат в тялото на всеки човек, без значение мъж или жена. Но практиката за жени (наречена ню дан 女丹) е различава от традиционния нейдан. Алхимикът работи с вече рафинираните квинтесенции от тези два вида енергия. При смесването им в свещен брак, в тялото на адепта се формира безсмъртният зародиш.

400 думи за златния еликсир

1. 真土擒真鉛,真鉛制真汞。鉛汞帰真土,身心寂不動。

Истинската почва удържа истинското олово, Истинското олово контролира истинския живак. Оловото и Живакът се връщат в истинската Почва. Тялото и Умът са безметежни и напълно неподвижни.

2. 虚無生白雪,寂静発黄芽。玉炉火温温,金鼎飛紫霞。

Сред празнотата виждате бял сняг, Покоят и безметежността пораждат жълти кълнове. В нефритовата печка се поддържа огън, Над котлона се завихря виолетов дим.

3. 華池蓮花開,神水金波静。夜深月正明,天地一輪鏡

В цветното езеро цъфтят лотоси; В духовната вода златните вълни са спокойни. В дълбоката нощ луната свети ярко. Небето и Земята се оглеждат в едно кръгло огледало.

4. 硃砂煉陽気,水銀烹金精。金精与陽気,硃砂而水銀

От червения пясък извличаме янската енергия, От течното сребро извличаме квинтесенцията на златото. Квинтесенцията на златото и янското ци — Червен пясък и течно сребро.

5. 日魂玉兔脂, 月魄金烏髄。衿来帰鼎中,化作一泓水。

Душата хун 魂 на Слънцето я извличаме (рафинираме я) от мазнината на нефритения заек, А душата по 魄 на Луната я извличаме от костния мозък на златната врана. Събери ги и ги постави на едно място, Преобразувай ги в поток вода.

6. 薬物生玄竅、火候発陽炉。龍虎交会罷、宝鼎産玄珠。

Еликсирът се образува в съкровеното отверстие (отвор), Поддържайте огъня в янската печка (огнище). След срещата на дракона и тигъра В златния жертвеник се ражда ярка перла.

7. 此竅非凡竅、乾坤共合成。名為神気穴、内有坎離精。

Това отверстие не е обикновено отверстие, То е създадено от свързването (синтезиса, хиерогамията) на Цян и Кун. Нарича се „пещерата на духа神 и ци 気“ Върте са рафинираните квинтесенции на Кан и Ли.

8. 木汞一点紅、金鉛四斤黒。鉛汞結成珠、耿耿紫金色。

Живак и Дърво – една капка от червеното, Златото и Оловото – четири мерни единици от черното. Живакът и оловото се сгъстяват, образуват цинобър, Който сияе с виолетов (пурпурен) златист цвят.

9. 家園景物麗、風雨正春深。犁鋤不費カ、大地皆黄金。

Прекрасни пейзажи в градината, Като в разгара на пролетта. Без труд с мотика и рало — Цялата земя блести в злато.

10. 真鉛生於坎、其用在離宮。以黒而変紅、一鼎雲気濃。

Истинското олово се ражда в Кан, Но го приемаме в двореца на Ли. Черното се превръща в червено, Над алхимическия котел се образуват гъсти облаци.

11. 真汞産於離、其用却在坎。奼女過南園、手持玉橄欖。

Истинският живак се ражда от Ли, Но го приемаме в Кан. Тайнствената девойка минава през южната градина, Тя носи в ръцете си маслинова клонка.

12. 震兌非東西、坎離不南北。斗柄運周天、要人会攅簇。

Жен 震 и Дуй 兌 не са Изток и Запад Кан и Ли не са север и юг. Посредством опашката на Голямата мечка адептът върти небето, Талантливият ученик трябва да се научи да събира противоположните енергии.

13. 火候不須時、冬至豈在子。及其沐浴法、卯酉時虚比。

Периодите на нагряване не са фиксирани часове. Да не би настъпването на зимата да е точно през зимното слънцестоене в знака Ци (11 часа)? За талантливия адепт (който вече е усвоил метода на „измиването“) Часовете Мао и Ю също са празни сравнения.

14. 烏肝与兔髄、擒来共一処。一粒復一粒、従微而至著。

На враната черния дроб и на заека костния мозък, Ти ги извлечи и ги постави в един котел (смеси ги). Капка по капка (зрънце по зрънце) — От непроявеното – към проявеното.

15. 混沌包虚空、虚空括三界。及尋其根源、一粒黍米大。

Във Великия хаос (хун-дун) се съдържа пустота. В пустотата се съдържат три свята (три нива). Когато намериш първоизточника (първичния извор), Ти виждаш, че той е с размерите на просено зърно.

16. 天地交真液、日月含真精。会得坎離基、三界帰一身。

Между Небето и Земята тече истинската течност (нагоре и надолу се движи гръбначно-мозъчният ликвор) Слънцето 日 и Луната月 крият в себе си истинската 真 есенция 精. 会得坎離基 - Когато свържеш в себе си Кан и Ли, Трите свята се обединяват.

17. 龍従東海来、虎向西山起。両獣戦一場、化作天地髄。

Драконът живее в Източното море; Тигърът се появява в Западните планини. Адепът трябва да съедини двете животни (енергии) в битка; По този начин той съединява същностите на Небето и Земята в себе си.

18. 金花開汞葉、玉蒂長鉛枝。坎離不曾間、乾坤経幾時。

Над златните цветове се разпукват цинобърни /живачни/ листи; От нефритовите стъбла израстват оловни клонки; Кан и Ли се съединяват и никога вече не се разделят. Как тогава ще преминат /изчезнат/ Цян и Кун?

19. 沐浴防危険、抽添自謹持。都来三万刻、差失恐毫厘。

"Измиването" предотвратява опасността; В процеса на прибавяне и премахване съблюдавайте абсолютно внимание През всичките 30 000 периода, Внимавайте да не допуснете дори и най-малка неточност!

20. 夫婦交会時、洞房雲雨作。一載生個児、個個会騎鶴。

Също както когато мъж и жена се съединяват в брачната стая, Така и в тялото на адепта мъжката и женската енергия (Кан и Ли) се обединяват; След около година (в уреченото време) се ражда безсмъртен младенец – И той е способен да лети в безкрая.

***

金丹四百字

真土擒真鉛,真鉛制真汞。鉛汞帰真土,身心寂不動。
虚無生白雪,寂静発黄芽。玉炉火温温,金鼎飛紫霞。
華池蓮花開,神水金波静。夜深月正明,天地一輪鏡。
硃砂煉陽気,水銀烹金精。金精与陽気,硃砂而水銀。
日魂玉兔脂, 月魄金烏髄。衿来帰鼎中,化作一泓水。
薬物生玄竅、火候発陽炉。龍虎交会罷、宝鼎産玄珠。
此竅非凡竅、乾坤共合成。名為神気穴、内有坎離精。
木汞一点紅、金鉛四斤黒。鉛汞結成珠、耿耿紫金色。
家園景物麗、風雨正春深。犁鋤不費カ、大地皆黄金。
真鉛生於坎、其用在離宮。以黒而変紅、一鼎雲気濃。
真汞産於離、其用却在坎。奼女過南園、手持玉橄欖。
震兌非東西、坎離不南北。斗柄運周天、要人会攅簇。
火候不須時、冬至豈在子。及其沐浴法、卯酉時虚比。
烏肝与兔髄、擒来共一処。一粒復一粒、従微而至著。
混沌包虚空、虚空括三界。及尋其根源、一粒黍米大。
天地交真液、日月含真精。会得坎離基、三界帰一身。
龍従東海来、虎向西山起。両獣戦一場、化作天地髄。
金花開汞葉、玉蒂長鉛枝。坎離不曾間、乾坤経幾時。
沐浴防危険、抽添自謹持。都来三万刻、差失恐毫厘。
夫婦交会時、洞房雲雨作。一載生個児、個個会騎鶴。

***

Използвани източници:

Специални благодарности за хората предоставили и превели този текст!

  1. zh.wikisource.org