У ШУ, Чи Гун и мистицизъм - най-доброто в българският интернет

лунна фаза

Тао Хундзин

Известен лекар, даос, чигунист и фитотерапевт от епохата между династиите Сун и Лян. Роден в Нанкин. Представител на течението "Шанчин" в даосизма.

Тао Хундзин развива философията на Лао Дзъ, Джуан Дзъ и Гъ Хун и я съчетава с будизма и конфуцианските идеи, като набляга върху единението на трите учения (конфуцианство, даосизъм и будизъм).

Прекарал дълги години в медитация, живеейки в планините. Всеки път, когато ставало важно събитие в страната, император У Ди го посещавал за консултации и затова хората наричали Тао Хундзин "Премиер министърът от планините". Дал е голям принос в чигун, медицината, фитотерапията и фармацевтичната химия.

Тао Хундзин
 

Неговата книга "Бележки към трактата по фармакопедия" представлява важна систематизация и допълнение към древната класика "Трактат по фармакопедия на Шън Нун" (Шън нун бън цао дзин) и става един от най-известните трудове по китайска фитотерапия след династия Тан

В сферата на медицинската теория, той подчертава значението на научните изследвания и клиничните експерименти. Неговите трактати играят важна роля в развитието на корейската и японската медицина.

По отношение на чигун, Тао Хундзин е известен като автор на теорията за 6-те лечебни звука (лю дзъ дзюе), която той описва в своя важен труд "Записки за култивиране и удължаване на живота" (Ян син йен мин лу).

Бил е специалист по астрология, фъншуей и калиграфия.

Освен гореспоменатите книги, Тао Хундзин е и автор на мног трактати за опазване на здравето, чигун, фитотерапия и хранене, астрлогия, включително и на знаменитите книги "Декларация на истинските хора" (Джън гао) за вътрешно усъвършенствуване, "Карта на положенията и работата на истинските духове" (Джън лин вей йе ту), "Схеми по даоин и за култивиране на живота (Дао ин ян шън ту) и "Ефективни рецепти" (Сяо йен фан).