У ШУ, Чи Гун и мистицизъм - най-доброто в българският интернет

лунна фаза

Регулиране на духа Шън

Цзян Лянчън

Цигун в "седнало положение, със скръстосани крака" е основан на принципите на будиското, даоското и конфуцианското направление на цигун и е съсредоточил в себе си най-ценното от тях. В будиския цигун съществуват две седящи позиции - "лотос" и "полулотос". В поза "лотос" стъпалото на десния крак се поставя на бедрото на левия, а стъпалото на левия крак - на бедрото на десния, по този начин краката се кръстосват. В поза "полулотос" само единият крак се поставя върху бедрото на другия.

Същността на упражнението се заключава в "регулирането на тялото, диханието и съзнанието". "Регулирането на тялото" означава да се заеме правилна позиция. За постигането на това е нужно точно да бъдат следвани изискванията към положението на тялото, сред които едно от най-важните е отпускането. Без него са невъзможни правилното /естествено/ дишане и "потъването в състояние на покой".

Крака: кръстосайте крака, заемайки поза "лотос" или "полулотос", може да заемете и така наречената "свободна позиция" /естествено положение седеж със скръстени крака "по турски"/. Разхлабете дрехите, отпуснете кръста, освободете се от всичко, което спъва движенията, отпуснете всички мускули. Необходимо е да се седи изправено, не трябва да се накланяте напред, назад или пък настрани. И така: преместете дланта на лявата ръка върху дланта на дясната /или обратно/, върховете на палците трябва да се докоснат. Счита се, че четирите пръста /без палеца/ на лявата ръка съответстват на небето, четирите пръста /без палеца/ на дясната - на земята, а палците - допрени един до друг - съответстват на човека. Това положение на ръцете означава "единство на небето, земята и човека". Ръцете трябва да се положат на областта под пъпа, което помага да се "потопи мисълта в дантиен". Необходимо е да изправите тялото, да заемете удобна позиция, да се отпуснете и да се успокоите. След това леко хлътнете в гръдния кош, разтегнете гърба, отпуснете брадичката надолу.

След като вече сте заели правилна позиция, изпълнете три подготвителни упражнения:

  1. Направете девет наклона настрани, което способства за изправянето на тялото. Гръбначният стълб не трябва да бъде жестоко разтеглян или превиван. Върхът на носа трябва да бъде разположен точно над пъпа, главата не трябва да се отклонява, отпуска или да се отмята назад.
  2. Издишайте девет пъти, като по този начин се изчиствате от "болестотворната ци", която се натрупва в корема. Трябва да се вдишва през носа, мръсната ци трябва да се издишва през устата.Вдишването трябва да бъде бавно, издишването - дълго.
  3. Произнесете девет пъти звукосъчетанията "ма, мм, ба, ни, моу".

"Да регулирате дишането означава да регулирате вдишванията и издишванията, които осъществявате чрез носа. Притворете клепачите на очите, без да ги стискате. Върхът на езика докосва небцето, което способства за прочистването на каналите жън-май и ду-май и подобрява циркулацията на ци и на кръвта. Дишането трябва да бъде естествено, необходимо е постепенно да се премине от шумно към безшумно дишане, от грубо към фино, от кратко към дълго дишане. Необходимо е да се обърне внимание върху това, дишането да бъде леко, равномерно и продължително, в никакъв случай то не трябва да става принудително, дишането не трябва да бъде сдържано. Минималното време за изпълнение на тези упражнения е тридесет минути.

Различават се четири типа дишане: през устата, гръдно, коремно и дишане чрез цялото тяло. Начинаещите практикуват дишане чрез гърлото и гърдите. Чрез упражнения по-нататък може да се премине към коремно дишане и към най-сложния вид дишане - дишане с цялото тяло. Нормално дишането при мъжете е меджу 16 - 18 пъти в минута. По време на заниманията с цигун дишането трябва да бъде дълбоко, продължително, бавно и равномерно. Спазването на тези изисквания по естествен начин води до съкращаване честота на дишането, начинаещите могат да дишат с честота 10 - 12 вдишвания и издишвания в минута, по-напредналите - с 6 до 8. Дишането трябва да бъде свободно, естествено. Честотата на дишането е един от най-важните показатели, който указва доколко напредвате в своите упражнения. Сдържането на дишането чрез сила при всички случаи е неправилно, то влиза в разрез с принципите на цигун и може да доведе до неприятни последствия.

"Да регулирате съзнанието /духа/" на практика означава да бъде успокоен ума. В цигун съзнанието играе много важна роля, тъй като именно с негова помощ се отпускат мускулите, регулира се диханието, потапяме се в покой и се достига състояние на безметежност и пълно отсъствие на мисли, което в цигун се счита за висша степен на изчистено съзнание. В стихотворението "Излизам от дома, без да пристъпвам прага" има такива строфи: "седя, скръстил крака, нощта настъпва. Ако ме повикат - не отговарям, аз не съм там". Един стар майстор на цигун е казвал така: "Дори върху мен да се срути нещо, това няма да ми наруши покоя. Дори ослепителната красота не може да накара сърцето ми да трепне." Така майсторът описва състоянието на незамътнено съзнание, което се достига по време на занимания с цигун. Успокоението на ума способства за активизация циркулацията на кръвта и на ци, играе важна роля в профилактиката и лечението на редица болести, съхранява и укрепва здравето, способства за възпиране на преждевременното стареене и води до удължаване на живота.

За да завършите заниманието по цигун, направете следното:

  1. Изпълнете 9 наклона настрани /един след друг/.
  2. Издишайте 9 пъти чрез устата, изхвърляйки сгорещената ци, натрупала се в тялото.
  3. 3. Разтрийте дланите една в друга 36 пъти.
  4. "Умийте лицето", чрез изпълнение на 54 движения. Това води до изглаждане на бръчките, поява на руменина, лицето започва да блести.
  5. Внимателно разтрийте клепачите с показалците /36 пъти/. Отворете очи, завършете заниманието.

Така също е необходимо да се спазват някои правила за умереност в яденето и пиенето, незлоупотреба с тежка храна, най-добре за основа на яденето да ви служи храна с растителен произход. Освен това, не бива да се занимавате с цигун поне два часа, след хранене. Най-добре е да се занимавате с цигун рано сутрин, на гладно. Преди да започнете изпълнението на упражненията, се измийте и изпийте чаша преварена вода. Вечерта също е подходяща за занятия. Може да се занимавате и през нощта. Посред нощ, събуждайки се от сън, сядате със скръстени крака и започвате да се занимавате с цигун. След края на упражненията може да поспите още, ако чувствате необходимост. Не трябва да се спи твърде много или пък твърде малко - изберете златната среда.

При "регулирането на диханието" начинаещите често изпитват различни видове неудобства. Това е свързано с факта, че в началната фаза практикуващите полагат свръхусилия. Гръдната област при тях е пристегната, което не позволява дишането да бъде свободно и дълбоко. Освен това се появяват болки в краката, трудно заемат правилната поза. Не трябва да обръщате внимание на тези трудности в началния период, не трябва да искате да изпреварвате събитията. Постепенно в хода на заниманията ще усвоите правилното дишане. Занятието по цигун в поза "седеж, със скръстени крака" на пръв поглед изглежда просто. Единствено дишането с цялото тяло е много сложно. Необходимо е да се върви напред постепенно, преминавайки от лесно към трудно. Първо трябва да се практикува гръдно дишане и дишане през гърлото, да се заема естествена позиция със скръстени крака. По-нататък може да се премине към дишане с корема и да се заема позиция "полулотос", а след това и "лотос". Казано е: "Път от 10 хиляди ли започва с първата крачка." Ежедневните упорити тренировки ще доведат до желания резултат. Начинаещите трябва да изпълняват само един вид упражнения. Нежелателно е да се смесват различни упражнения, доколкото изискванията към изпълнението на отделните упражнения са различни, различават се и начините за изпълнението им, задействат се различни енергийни канали. Всичко това би могло да доведе до безразборна циркулация и да възникнат различни отклонения от нормалното.

Превод - Тайдзицюан Център Ба Лин