У ШУ, Чи Гун и мистицизъм - най-доброто в българският интернет

лунна фаза

Упражнения за ума и цялостното развитие.

Чи гун е учение и гимнастика за развитие на връзката между тяло и ум. Затова в чи гун и другите сходни с него практики, като йога, тренирането на ума е изключително важно и има за цел уеднаквяване използването на лявата и дясната половина на мозъка. На всеки човек интересуващ се от анатомия и по-спецялно работата на мозъка е известно, че той работи обикновенно повече с лявата или дясната половина. Има интересни тестове, с които всеки може да провери, коя от половините на мозъкът му е по-активна. Обикновенно това е лявата. Оттам идва спецификата и целта на тези упражнения, които не са просто логически задачи и тестове за интелигентност, а имат задачата за постигане на единство в работата на двете полукълба.

С помощта на тези упражнения се цели увеличаване капацитета и възможностите на мозъка за възприемане и осъзнаване на околната среда, подобряване на концентрацията и умствените способности. Увеличаването на способностите и ефективността на мозъка, също способсва за увеличаване на енергийния баланс на тялото. Това се постига поради две причини. Първо мозъкът е органът, който контролира работата на голяма част от нашия организъм и съответно от неговата по-добра работа, зависи нашето по-добро здраве, което води до повече енергия. И втората причина е, че като най-голям консуматор на енергия за тялото (около 50%), по-ефективната работа на мозъка логично ще доведе до по-малък разход на енергия от негова страна. Освободената по този начин енергия, ще може да се пренасочи от организма за осъществяване на други дейности, като усъвършенстване на чисто физическите възможности на тялото, подобряване на здравето, подмладяване, съзнателен контрол върху мислите и действията, а следователно и върху съдбата ни.

Практикуването на тези упражнения в комбинация с медитация, която е част от тренирането на ума, е уникален метод за самоусъвършенстване и развитие, както и засилване на връзката на ума с тялото, с което се постига много добро здраве и дълголетие. Нещо което не е за подценяване е въздействието на тези упражнения върху развитието на абстрактното мислене, фантазията, съзнателния контрол върху сънищата и способноста ни лесно, понякога мигновено, да намираме решения на сложни и заплетени проблеми.

Индийски упражнения:

  1. Сплитаме пръстите на ръцете, като самите ръце поставяме някъде където да ни е удобно, пред тялото, а палците остават да стърчат, така че да нямат възможност да се допрат, когато ги движим. Започваме да ги въртим, но всеки в различна посока. Примерно първо левият палец въртим отгоре на долу (обратно на часовника), а десния отдолу нагоре. Започваме бавно и полека увеличаваме скоростта, до възможно най-бързата за нас. После повтаряме, като сменяме посоките на въртене.
  2. В изправено положение, въртим дланите назад, а палците напред, после обръщаме посоките, дланите напред, палците на ръцете назад.
  3. Едновременно с палците на двете ръце, започваме да допираме върховете на останалите пръсти, като с лявата ръка започваме от кутрето и свършваме с показалеца, а с дясната ръка правим обратното, започваме от показалеца и свършваме с кутрето. след това естествено сменяме посоката и продължаваме упражнението, като тук пак леко забързваме и увеличаваме скоростта, докато започнем да се бъркаме.
  4. В изправено положение, дланите са една срещу друга, започваме да ги въртим в две противоположни посоки - по часовниковата и обратно на часовниковата стрелка, сле дкоето започваме да въртим палците в противоположни посоки, като палеца на едната длан се върти обратно на въртенето на самата длан. Правим известно време упражнението и сменяме посоките.
  5. Започваме да броим на глас, но особеното тук е че ще броим на два езика, като разпределяме, нечетните на родния ни език, четните на чужд език, който познаваме. Броим от едно до десет после от десет до едно. След това обръщаме нещата, като нечетните броим на чуждия език, четния на нашия роден. Тук също постепенно забързваме до момента, в който запозваме да се запъваме и да бъркаме. Може да се брои и на два чужди езика.

Индийски упражнения по двойки:

  1. Започваме да броим наум, на два езика (четните на един, нечетните числа на друг), в същото време някой ни дава команда да повдигаме, в безразборен ред - лявата, дясната или и двете ръце.
  2. Някой ни дава команда да повдигаме, в безразборен ред - лявата, дясната и двете ръце, в същото време ние си представяме, че сме седнали на някое друго място и с повдигането на ръцете, в представите си повдигаме вместо лявата дясната ръка и обратното, и вместо да повдигаме двете ръце ги оставяме неподвижни.

Китайски упражнения:

  1. Затваряме очи. Започваме първо с лявото око, като само с него (съсредоточаваме вниманието си в него) започваме да гледаме от носа на страни 10 пъти. После същото повтаряме с дясното око. След като сме направили това и с дясното око, се връщаме пак на лявото и този път 10 пъти гледаме отгоре на долу. След това завършваме упражнението като повтаряме същото и с дясното око, като не забравяме че трябва да съсредоточаваме вниманието си изчало ту в едното, ту в другото око.
  2. Затваряме очи. Започваме отляво надясно. Първо с лявото око си представяме първата буква от азбуката, после с дясното цифрата едно. След това си представяме пак с лявото око втората буква от азбуката, после с дясното цифрата две. Така продължаваме до десетата буква и цифрата десет. После обръщаме нещата, но пак започваме отляво надясно. С лявото око първо си представяме цифрата едно, после с дясното първата буква от азбуката и така до 10.

3-то упражнение:

3.1

1) С лявото око си представяме бурен и топъл океан, след това с дясното замръзнало и тихо езеро.
2) с лявото - плачещо бебе, с дясното - странстващ монах върви по самотен път
3) ляво - поляна отрупана със свежи и пъстри цветя с многобройни жужащи насекоми около тях, с дясното безкрайна суха и безжизнена пустиня
4) пороен и всеобхватен дъжд и гръмотевици с лявото, малко румолящо поточе с дясното
5) с лявото око си представяме нещо кисело, примерно лимон, с дясното сладка шоколадова торта
6) ляво - много и лютиви сухи чушлета, бучка сол с дясното
7) вървите по нагорещени малки и остри камъчета с лявото, с дясното вървите по гладко и студено огледало
8) с лявото око - шум от старата, скърцаща, дървена врата на дневната, с дясното тих повей на топъл нощен бриз.

Обръщаме всичко, като пак се започва с лявото око.

3.2

Представяме си първо с лявото око, после с дясното:

1) Спирала която започва от носа и се разтяга към ушите.
2) Спирала която започва от носа и се свива към ушите
3) два въртящи се успоредни, вертикални кръга
4) два въртящи се успоредни, хоризонтални кръга
5) точка, която блуждае хаотично и описва кръгове във всички посоки.

3.3

Представяме си малкия мозък, и епифизата между двете полукълба, представяме си как се затоплят леко и започват да пулсират.
Представяме си двете полукълба на мозъка как дишат в синхрон с пулсациите.
Представяме си как наблюдаваме отстрани целия мозък за около 2-3 минути.

3-то упражнение е от три части, които се правят заедно, но между тях може да се прави кратка пауза, за почивка.

Даоин

Забележка:

Тези упражнения не се правят всеки ден и особено когато сме болни, нито всички наведнъж. Достатъчно е да изберем едно или две от тях, и да се упражняваме 2 или 3 пъти в седмицата. Aко решим да правим няколко упражнения е хубаво между тях да има малка пауза или да правим някакъв друг вид, дихателни или физически упражнения.

Източници:
Академия Ханлин
Пракаш