У ШУ, Чи Гун и мистицизъм - най-доброто в българският интернет

лунна фаза

ЕСТЕСТВЕН ЧИГУН – 1 ЧАСТ

Енергиите в човека и начини да бъдат засилени

автор: Ван Циенцюн

Превод от китайски: д.и.н. Мария Пешева

Преди няколко десетилетия Световната здравна организация официално признава познанията на китайската медицина за биоенергията и енергийните канали в човешкото тяло като принос в съкровищницата на хуманитарната медицина. Малко известен обаче е фактът, че тези познания са откритие на една още по-древна наука и практика - чигун, или "умението да се увеличава и прилага енергията", както обяснява този термин в книгата си "Естествен чигун - 1 част" д-р Ван Циенцюн.

Авторът Ван Циенцюн е един от най-добрите в тази област специалисти по чигун, притежаващ богата научноизследователска и лечебна практика. Още в заглавието той подчертава, че става дума за естествена методика за попълване енергийните запаси на организма, която води до оздравителни процеси по един напълно достъпен за всеки човек природен начин. Ефикасността на този метод е потвърдена от съвременните научни изследвания, а и от клиничната практика.

Медицинската статистика в Китай и във всички развити страни по света убеждават непоколебимо и най-традиционните скептици във възможностите на чигун да се справя с различните заболявания, да побеждава и болести, които засега са нелечими по друг начин. Не е случаен фактът, че лично министърът на здравеопазването на САЩ през ноември 1999 г. свиква национално съвещание по медицински чигун, а тогавашният президент на САЩ Бил Клинтън изпраща поздравителна телеграма до участниците.

Книгата "Естествен чигун- 1 част" предлага запознанство с основните теоретични познания в науката чигун, както и изключително лесна практика с проверен през хилядолетията и от съвременността ефект. Необременените със сложности упражнения са достъпни за всеки човек независимо от възрастта му, а най-основният тип - мисловното упражнение - може да се прилага и от хора в обездвижено състояние.

Чигун играе ролята на вътрешна профилактика, увеличава защитните сили, укрепва имунната система. За болните това е един наистина резултатен начин да се справят със заболяванията.

Според китайската медицина болестите означават дисбаланс на енергиите в организма и нарушаване проходимостта на енергийните канали.
Чрез практикуване на чигун биоенергията се увеличава и качествено усъвършенствува, енергийните канали се прочистват и отварят отново, за да създадат условия за нормална и дори подобрена циркулация на енергията и кръвта в организма. Това води постепенно до излекуване от упорити мигрени и главоболия, гастроентероколити, болести на вътрешните органи, на кръвта, сърдечно-съдовата система и всички други поражения на организма.

Възможно е освобождаването и от органични и генетични заболявания, ако не е премината границата на 50-процентното разрушаване на организма. Статистиката обаче показва и много случаи на излекуване от рак, диабет, СПИН, и на по-късни стадии от развитието на болеста, ако болният притежава по принцип по-качествен организъм и тренира сериозно. Особено голям ефект има тренирането на чигун при стресове и нервно-психически проблеми, при отслабване на паметта и умствените възможности.

Засилването на енергията в организма позволява не само по-бързо справяне с болестите и по-малка уязвимост от тях, но и по-добра адаптивност към промените в природната и социалната среда. Практикуването на чигун отваря също така вратите към реално подмладяване и удължаване на живота, уваличаване на интелектуалните и творческите способности.

За човека, трениращ чигун, се открива възможността да бъде биологически и социално активен до много по-големи възрастови граници, а също така да разшири обема на познанията за естествените възможности на живата материя и връзките между човека и Природата.

Книгата на Ван Циенцюн "Естествен чигун- 1 част" е написана убедително, в издържано научно мислене и много приятен жив стил.

***

Съдържание на книгата:

 1. Предговор
 2. Що е чигун
 3. Какво е чи
 4. Защо да тренираме чигун
 5. Малка и голяма орбита на движение на енергията
 6. Видове упражнения
 7. Мисловно упражнение "у вей"
 8. Мисловно упражнение "джан джуан"
 9. 16 двигателни упражнения
 10. Набиране на енергия от природни източници
 11. Учението за Ин и Ян
 12. Учението за петте първоелемента
 13. Видове енергия
 14. Седемте чувства и енергията
 15. Хранене и чигун
 16. За гладуването
 17. Природни закони
 18. Природен морал
 19. Единство на дух и материя
 20. Речник на по-важните китайски термини

Академия Ханлин