У ШУ, Чи Гун и мистицизъм - най-доброто в българският интернет

лунна фаза

ЧИГУН - традиционен китайски метод за здравеопазване и дълъг живот

Чигун (чи - "енергия", гун - "майсторство", "умение") като наука и практика има древна история. Нейното приложение води до здраве, дълголетие, профилактика и лечение на различни заболявания, психична хармония и неуязвимост към стресове, засилване на ума и паметта, до цялостно духовно развитие.

 

През вековете методът е бил постоянно усъвършенствуван и като самостоятелна система, и като основа за развитието на китайската медицина, философия, бойни изкуства, придобивал е смисъл и приложение и в други сфери на човешката дейност.
Този древен метод същевременно е много прост, естествен, не изисква специални апаратури и условия, което го прави повсеместен, лек и удобен за приложение от хора на най-различна възраст.

Смисълът да се тренира чигун най-общо се състои в това, че този метод наистина помага човек постепенно да се освободи от различни болести или да ги избегне, като активизира потенциалните възможности на организма, натрупва и качествено подобрява жизнените му сили и засилва имунната система; подобряват се функциите на вътрешните органи и движението на кръвта и енергията.

Едновременно с физиологичното усъвършенстване се укрепва нервно-психичната хармония на организма и мовек постепенно става науязвим по отношение на стресове. Увеличава се и капацитетът на полезно действие на мозъка и нарастват интелектуалните възможности на индивида.

Чрез системата чигун човек разширява познанията си за дълбоката взаимовръзка между хората и природата и разбира по-задълбочено обективните природни закони.

д-р Ван Циенцюн