У ШУ, Чи Гун и мистицизъм - най-доброто в българският интернет

лунна фаза

Практикуване на медитация - Дзин Дзуо (спокойно седене)

Хуан Юанджи - XIII в. (Huang Yuanji - 黃元吉)

Роден в Юджанг, Фънченг(сега Джанси ) по време на династия Юан. На дванадесетгодишна възраст постъпва в манастира Юлонг, провинция Сишан. Учи при известните тогава учители Цинг Итанг, Ван Юеханг. 1323 г. заминава за Пекин където е препоръчан на императора и преподава. Там остава до смърта си, а негови ученици се връщат в Сишан да разпространяват учението му за медитация и вътрешения елексир. "Бележки за Дао Дъ Дзин" е една от най-известните книги, написана от учениците му по негови лекции. До ден днешен Хуанг Юанджи е много почитан и изучаван в Тайван. В настящата студия са представени някой от неговите възгледи и съвети относно практикуването на медитация и култивирането на вътрешния елексир Нейдан.

Хуан Юанджи, Huang Yuanji 黃元吉
Хуан Юанджи (Huang Yuanji 黃元吉), 1271 г. - 1355 г., Пекин, Китай

Кратко въведение

Когато се родим у всеки от нас има изначална преднатална чиста Ян енергия, която с времето се изхабява и започва процесът, първоначално на разстеж, после на остаряване, а когато окончателно се изхаби на болести и смърт. С течение на векове, хората са си задавали въпрос как могат да прекъснат или поне да забавят този процес, което им е помогнало да открият възможността да съхраняват и култивират тази енергия, чрез едно гениално просто мисловно упражнение, което днес се нарича медитация. Всеки може да практикува медитация, стига да е готов и да почувства нужда за това, няма значение дали е млад, стар, умен или глупав. Медитацията е основното упражнение по пътят ни към култивиране на енергия, развитието на ума и духовното ни израстване. Без нея, подвластни на естествените процеси на стареене, човешки чувства и емоции, този път се превръща единствено в едно нраствено говорене и суета, без особени ползи за ума, тялото и духа.

Сю Женту - култивиране на нейдан
Диаграма на човешкото тяло и принципите на култивиране на ней-дан в човешкото тяло (Сю Женту)

Стъпки по време на медитация.

1. Три отпускания

Отпускаме се физически, емоционално и мисловно. Гърба трябва да е изправен и да не се опираме никъде, отпускаме мускулите. Преди да седнем да медитираме "трябва да сме решили всички дневни задачи, които сме имали", т.е. не трябва да имаме висящи проблеми, които да ни ангажират мисловно и емоционално. Оставаме мислите да преминават през главата ни без да им обръщаме внимание.

2. Затваряне на трите врати

Трите врати са устата, очите и ушите. Устата, за да спрем да говорим, също и да спрем вътрешната си течност да се изпарява през нея. Ушите, спираме да слушаме какво се случва около нас, за да не се разсейваме и да започнем пак да мислим. Очите, така ума се успокоява по-бързо и също не се разсейва.

Не чух, не видях, не знам

3. Езика върху горното небце.

Леко опираме зъбите и поставяме езика зад тях, върху горното небце.

4. Регулиране на дишането.

Първоначално е по-силно, външно и принудено дишане - У Хуо, после става леко и естествено, вътрешно дишане - Вън Хуо.
Използваме У Хуо, дълбоко и интензивно, коремно дишане за няколко минути, за да "разпалим", активираме, вътрешната енергия в пеща, долния дантиен, да отпуснем мускулите на тялото, да освободим емоциите и да разсеем мислите си.

Когато вдишваме енергията се изкачва нагоре към главата, когато издишваме пада надолу, като преминава през носа и се насочва към корема.

5. Поглед навътре - Ней Гуан.

Погледа се насочва навътре, зад носа от вътрешната страна на главата. По този начин, от усилието да задържим погледа в това поожение, мислите естествено спират.

6. Навлизане в "пустотата".

Медитацията започва когато мислите ни спрат. В това състояние се свързваме с преднаталната тезност Дзин, която започва да циркулира в тялото под формата на чиста енергия. Дишането преминава във вътреутробно Тай си, пулса на сърцето спада до минимума си.

7. Затопляне на долния Дантиен.

Когато емергията започне да циркулира в тялото се появява слюнка - "нефритен елексир" и се загрява долния дантиен. Тези два процеса са индикация, че медитацията е започнала и протича правилно.

8. Регулиране на огъня - Хуо Хоу

Регулиране на огъня е по същество изпозлване на дишането (Йоу Вей - прилагане на техника), за да регулираме мислите си и емоциите по време на медитация.
По време на медитация, мислите могат да се възобновят, тогава леко учестяваме дишането с корема У Хуо и се съсредоточаваме в долния дантиен, докато мислите не утихнат отново, след което пак преминаваме към естетсвено дишане Вън Хуо (У Вей - преминаване в естествено състояние, неборбеност, покой). Може да се появи тъга, гняв или сексуална възбуда, тогава отново учестяваме дишането и се съсредоточаваме в средния дантиен. След като се успокоят тези емоции отново дишаме нормално.

Регулирането на огъня е познато и като регулиране на Ин и Ян.

По време на медитация е възможно, нещо или някакво събитие да я прекъсне, при което може да нахлуе кръв и гореща енергия в главата, тя започва да се затопля или да пулсира.
Тогава птавим следното упражнение, за да регулираме Ин и Ян и да нормализираме потока на енергия:

Вдишваме дълбоко с корема, представяме си, че вдишваме със сърцето. Издишаме и вниманието ни се насочва към десния бъбрек. Следващото вдишване и издишване съсредоточаваме вниманието си изцяло в десния бъбрек. Този цикъл повтаряме поне четири пъти. След което на три пъти вдишваме и си представяме енергията как се издига по гръбнака до върха на главата. После издишаме на два пъти, като от главата спускаме с мисълта си енергията първо до носа, след това до корема. Този цикъл повтаряме два пъти, при което енергията се осовобождава от главата и започва да протича отново, нормално през тялото.

9. Образуване на енергийния вътрешен елексир "ней дан", (плавене на златното хапче, цвете)

Продължителното практикуване на медитация води до натрупване на енергия в дантиен, това натрупване води до качествено преобразуване на енергията в него, при което тя се превръща в специален енергиен елексир познат под много имена в древните китайски учения - златно цвете, златно хапче, и др. Най-общо, китайците го наричат вътрешен елексир - ней дан.
Неговото натрупване в тялото води до всички положителни и свръхестествени изменения на тялото и ума, с които свързват медитацията. Те са много - от подобряване на здравето, укрепване на тялото и засилване на памета, до появата на вътрешно зрение, телепатия, пророчески и лечителски дарби.

10. Прибиране на енергията.

След медитация тярвба да сме сигурни, че енергията, която се е изкачила до главата се е прибвала обратно в корема. Правят се най-различни упражнеия, които целят нейното прибиране в корема, от поглъщане на слунката в устата "червения дракон излиза в морето" (чън лун гу хай), до масаж на корема или упражнения от чу гун - като "звезден дъжд" или просто поставяне на двете длани известно време върху корема.

Явления и процеси, които съпътстват медитацията.

"Когато енергията се възвръща, еликсирът сам се образува.
А в средата на пещта се съединяват Кан и Ли.
Ин и Ян пораждат се отново и отново,
И се разнася звук от гръм.
Бели облаци към върха се стелят,
Сладки роси оросяват Сумера."

- Лю Дунбин, "Стих в двеста йероглифа"

След продължителна медитация, поне час, "пребиваване в естесвената пустота" тялото естествено се "свързва с енергията на небето и земята", енергията на огъня от средния дантиен и водата от долния дантиен (кан и ли), се съединяват в точката между двата бъбрека "мън мин", при което се образува течност под формата на енергия Дзин, която започва да циркулира из тялото. Тя се изкачва до средния дантиен, там тя се трансформира в чиста Ян енергия, а когато Дзин се стече до долния дантиен се трансформира в чиста Ин енергия. Всичко това може да се почувства първоначално, като загряване на корема и повишено слюнкоотделяне в устата. Шум и бумтене в ушите също може да се появят. През тялото може да започнат да преминават мравучкания, боцкания или студени тръпки или горещи вълни.

След известно време тези явления престават и с тялото нищо не се случва, това е фазата на пустотата, ако човек прекъсне медитацията си в тази част, ефекта от нея остава незначителен, точно тук трябва да останем най-дълго време, за да почувтваме нейния истински ефек. По време на тази фаза, може да се появи "вътрешно зрение" - да започнем да виждаме най-различни ярки картини или бързосменящи се цветове или светещи форми. Тези явления са свързани с отварянето на "мистичната застава" - Сюен Гуан, неопределена точка на нашето тяло, която може да се открие само, чрез вътрешно осъзнаване. Може да се почувства като вътрешен повик, на който съзнанието ни откликва. В този период може да се появявт неочаквани прозрения или пророчески виждания, както и виждане на енергията която протича през вселената.

Тук можем да отбележим, че в тази фаза, нашето съзнание вече не действа, като ума на обикновен човек и че тези прозрения и виждания не са плод на илюзиите и самозаблужденията на нашите обикновенни мисли, напротив всичко това е съпътствано с аболютната вътрешна увереност на нашето осъзнаване. Разбира се тези явления се проявяват само когато, човек е пребивавал достатъчно дълго време в състояние на абсолютен покой на мислите си, това време е познато още като "бариера на вътрешното мълчание" и е с различна продължителност за различните хора. За едни може да е няколко минути за други часове.

Често хората прекъсват медитацията си, точно в момента когато в ума им е настъпил покой, след като са изпитали прилив на енергия и емоционална свобода. Това не им позволява да достигнат до най-интересната и мистериозна за нашия ум, страна на медитацията, позната като "пребиваване в 9-те зали за постигане" - Ни Ван (зали на нирвана), свързани с третия най-горен дантиен, намиращ се в главата и свързан с осъзнаването и възприятията.

"Който постига знанията, пътешества из безкрая.
Седейки слушам мелодията от безструнна цитра;
И прониквам ясно в тайните на съзиданието
и превъплъщенията."

- Лю Дунбин, "Стих в двеста йероглифа"

Циркулация на Ин и Ян

Препоръки и съвети при практикуване на медитация.

1. Достатъчно течности

Йероглифа за живот в китайския език е съчетание от два други означаващи течност и език. Това се свързва с факта, че загубата на течности в тялото води до загубата на живот, защото живота и енергията на тялото пряко са свързани с течностите в него. Ако по време на медитация тялото няма достатъчно течности, тялото се нагорещява и става още по-сухо - получава се тъй наречения "горещ казан", чувства се като сухота в устата понеже липсва Дзин, което прави медитацията неефективна. Затова тярбва да направим всичко възможно да оводним тялото, но не прекалено. Това става не с пиене просто на много вода, а с приемане на определени храни и напитки - зелен чай, мента, лайка, домати, ряпа, моркови, банани, краставици, тиквички, диня, ягоди, горски плодове, ананаси, мандарини, зеле и др.

2. Трениране когато чистата Ин в природата е най-много

По всяко време може да се тренира медитация, но има периоди, които са особено подходящи, когато чистата енергия Ин на природата е в изобилие. Тогава ума естествено навлиза в покой и е най-лесно да бъде прекъснат потока от мисли в главата, а сърцето да бъде изчистено от излишни емоции. Това са периодите от време когато луната е около новолуние, между 23-и и 8-ми лунни дни, около 23 - 24 часа вечерта (час дзъ) или рано сутрин 5-6 часа, също времето от и около зимното слънцестоене от 24-те сезона и 4 февруари НАЧАЛО НА ПРОЛЕТТА.

3. Трениране на морала (Дъ), характера и доброто поведение.

"Да се прави добро, но без да се самоизтъкваме."

Много живи съшества в природата - растения и животни, могат да трансформират енергия, но само хората надарени с разум могат да култивират своето поведение, морал и характер Дъ. Само чрез култивиране на морал можем да натрупваме качествено Ян енергия, която да преобразуваме в ней дан и да постигнем ДАО (след преминаване на всички 9 зали на осъзнаването).

4. 100 дневен чигун

За прочистване на енергийните канали на тялото и пъроначално активиране на енергията при започване на практикуване на медитация се препоръчва 100 дневния чигун, при който не се яде месо, яде се основно вегетарянска или веган, лека храна и не се прави секс. Също така човек се въздържа от всякакви видове силни емоции, от прекалена еуфория, силен стрес и страх, до изгарящ гняв или смазваща и потъваща тъга или депресия. Т.е. човек тярвба да е сособено внимателен да следи за своите чуства и настроения. Това също е период на усилена медитация (поне 2 - 4 часа на ден) и усамотение, далеч от светски шум и суета.

Огъня и Водата изобразени като тигър и дракон

5. Здраве

Трябва да се грижим добре за дравето си. Не бива да позволяваме на болести дълго време да изтощават телата ни. Когато сме болни медитацията ни не може да бъде много ефективна, но може да помогне за бързото ни излекуване.

5. Медитиране според четирите сезона.

 • Зима. Зимата Инската енергия в природата е в изобилие, повече медитация, по-малко хабене на енергия. Не трябва да се изпотяваме и да хабим сексуалната си енергия.
 • Пролет, активизиране на енергията. Добър период за развитие, повече медитация и упражения.
 • Лято, развитие на енергията. Период на горещина, тярвба да си набавяме повече течности
 • Есен, прибиране на енергията. Постепенно намаляваме физическите активности, за сметка на увеличаване на медитацията.

6. Медитация и секс

- не бива да се прави секс, непосредствено преди и след медитация и поне 1-2 часа след това.

Препоръки от Хуан Юендзи (съвременен даос последовател на тайванската даоска школа)

 1. "С цялото си сърце да тренираш ДАО." С търпение и постоянство се тренира без да се бърза.
 2. "С яснота на чувствата и покой на сърцето се дотига до изначалната същност."
 3. Без да се влага мисъл "У И"
 4. Без да се следват желанията "У Юй"
 5. Без нарочно да се стремим към нищо, а всичко да става естествено "У Вей"
 6. Трениране на сърцето и чувтсвата, води до поява на тайната застава "Сюей Гуан"
 7. "Вземи мерки и ще видиш пустотата!" - да се справим с емоциите и чувтсвата
 8. Трениране според циклите - "следим движението на звездите от Малка мечка"
 9. "Приемане на огъня и насочване на водата" - балансиране на ин и ян и правилно приключване на медитацията.
 10. "С покой в сърцето продължавай да тренираш"
 11. Върши добро за другите - "раздавай пари и скрито натрупвай морал Дъ"

Фази на луната и връзката им с енергията Чи в природата

Четири пречки по време на медитация:

 1. Желание за слава (суета) "Мин"
 2. Лична изгода "Ли"
 3. Мисли (безразборни мисли, илюзии и фантазии) "Съ"
 4. Обсебваща любов (или желание за секс) "Ай"

Само ако ги преодолеем, ще постигнем просветление.

Използвани източници

По превод и материали на "Хан лин"

Хуан Юанджи - Сайт за Даоиска история и култура, Jianhu

Daoist Meditation Lesson Eight Theory: Golden Fluid & The Micro-Cosmic Orbit

Early Literary Sources of Daoist Internal Alchemy

Ба Гуа Джан