У ШУ, Чи Гун и мистицизъм - най-доброто в българският интернет

лунна фаза

ЕСТЕСТВЕН ЧИГУН – 2 ЧАСТ

Основи на биософията

автор: Ван Циенцюн

Превод от китайски: д.и.н. Мария Пешева

/Цитати от книгата/

...През първия етап от развитието чрез чигун е възможно също така да се появи явлението "златен дъжд". Не само по време на тренирането, но и при отпуснато състояние, дори по време на вървеж, особено вечерно време, човек наблюдава как от двете му страни, от нивото на очите, падат надолу златисти или сребристи капки-лентички, сякаш вали "златен дъжд". Те също са явление, свързано с нарасналата енергия в организма...

***

...Някои хора достигат до етапа на превръщане на чи в шън за две-три години, други – за 4-5 или за повече лета. Към края на втория етап в тялото на човека се натрупва вече доста положителна и в голяма степен изчистена янска енергия. Шън започва все повече да се превръща в сюй, а това означава преминаване към Третия етап, етапът на енергетизация на цялото същество.

Сюй е леко, флуидно състояние... Под въздействието на висококачествената, чиста и притежаваща голяма сила чи започва процес на раздробяване, разслабване на връзките между молекулите във видимата материя на човека и преобразуването им в нов тип връзки, свойствен на газообразните вещества... Ето защо на този етап става възможно и съвсем естествено се проявява явлението материализация и дематериализация, т.е. човек може по своя воля да става невидим и отново да се появява в предишната си форма...

***

...дори в една малка фина материя, в една клетка се съхраняват множество енергийни наслоения от далечни времена. Независимо дали са преки или непреки, те заедно с юан чи са цялостно наследство на дадената материя. Тези онаследени енергийни компоненти напомнят за много далечни роднински взаимоотношения на изначалната енергия с частици от други светове, които постепенно е прибавяла към себе си в различни епохи и различни пространствени среди. Древните мъдреци наричат този тип себеонаследени енергийни компоненти с общото наименование юан фън, което означава буквално "изначални елементи".

Във всеки период от своето движение и на всяко място, където пребивава, материята влиза в непосредствен допир с намиращите се там енергии, влияе се от тамошното енергийно поле и в процеса на естествения обмен с него придобива нови енергийни компоненти. Някои частици се обединяват завинаги с нейната изначална същност. Оказва се, че чрез юан фън ние сме невероятно свързани с роднински връзки не само в земни, но и в космически рамки...

...Потвърждения на тези истини се съдържат и във факта, че когато общуваш за пръв път с някого, изведнъж усещаш, че сякаш си се срещнал с много стар приятел. В такива ситуации на Изток заявяват: с този човек имаме юан фън! А то означава усещането, че двамата притежават някои общи енергийни наследства (роднини в минал живот) или пък на земна или космическа енергия, приета и от двата индивида в едно и също време и на едно и също място в предишен етап от развитието им. Но не непременно на Земята...

***

...В будистките книги се разказва за Дидзан (Кшитигарбха), който е широко известен със следните си разсъждения, станали основа и на неговите деяния: Всички бодисатви, посочва той, помагат на съществата, понеже всяко от тях има нужда от помощ. Онези, които са в Ада, и те са същества. И на тях трябва да се помогне. В името на спасението им, ще работя с тях и няма да отида на Небето, докато всички души не излязат от Ада и там не остане никой! Накратко, няма да стана Бодисатва, докато Адът не се изпразни.
Тази огромна космическа обич и увереност, че всяко същество може да се издигне, наистина трогва и най-закоравялото сърце...

***

...За човека издигането е низ от процеси на усъвършенствуване, който протича в рамките на Земята. Някои хора го разбират като нещо отделно от живота на Земята и едва ли не като внезапен процес. Издигането се осъществява стъпка по стъпка и на много пластове. То не означава само издигане над човешко ниво и напускане на земното пространство. Последното представлява един голям скок след натрупване и преминаване през множество малки нива на издигане. Издигането може да се осъществи само на базата на здравето; следващата степен е постигане на идеалното здраве и дълголетие. Това са все степени в издигането...

***

...Издигането не става чрез говорене, а чрез правене. Затова древните мъдреци казват: "син, дзоу, дзуо, уо, бу ли джъ гъ", т.е. "Дали се движиш, вървиш, седиш или лежиш, не бива да се откъсваш от това." А "това" означава тренирането на мисловното упражнение (медитацията). Смисълът на този израз включва и извода, че няма значение в каква поза – вървяща, стояща, седнала или легнала – се практикува мисловното упражнение, най-важното е то да се прави и да се постига естественото отпускане по време на неговото изпълнение. Още по-съществен е другият аспект, че издигането е невъзможно без трениране на мисловното упражнение, каквито и други техники да ползваш...

***

...В бойните изкуства по-често отколкото в чигун става дума за разгаряне на "вътрешния огън". Самият йероглиф "у" ("боен", "силен") е един и същ в понятията "у шу" (бойно изкуство) и "у хуо" (буен огън).

В системата на чигун буйният огън се прилага само по необходимост, при определени обстоятелства: например, при обратното коремно дишане, някои други дихателни техники, за регулиране на дишането преди мисловното упражнение или пък за лечение. На естествения чигун повече приляга "мекият огън", т.е. "вън хуо" ("вън" – "умерен", "културен", "цивилизован"; "хуо" – "огън"). По начало йероглифът "вън" е един и същ в понятията "вън хуа" ("култура"), "вън мин" ("цивилизация") и "вън хуо" ("умерен, мек огън"). Като термин в чигун означава по-спокойна, по-забавена дихателна дейност...

***

..."Дишането чрез стъпалата" всъщност представлява един символичен израз. То се нарича още "дишане чрез петте големи акупунктурни точки": бай хуей на главата, двете точки юн чюан – по една на всяко стъпало – и двете точки лао гун – по една върху всяка длан. Този начин на дишане също е напълно естествен от гледна точка на природните възможности на живата материя, само че се проявява чак когато материята високо усъвършенствува своето качество. Дишането "чрез стъпалата" или "чрез петте акупунктурни точки" е нормално за постигналите по-голямо енергийно, духовно и физическо съвършенство хора и в него няма нищо чудодейно.

В древността в даоските школи при проверка на подобни възможности са поставяли перце пред носа на трениращия, за да се разбере дали той диша или наистина е преминал само на "дишане чрез стъпалата", защото, както се знае, при най-малкия и лек полъх перушинката би се раздвижила. Потвърждения на тази истина за усъвършенствуваната човешка материя са многобройните демонстрации на йоги по света, които биват затваряни в херметични сандъци под земята за определено време и въпреки това остават живи. Такива безчетни примери се показват и в Китай от чигунисти, постигнали съответното ниво на еволюция...

***

Преди около три години една учителка по чигун в Пекин на име Шъ Тай също предупреждава своите последователи, че скоро ще си отиде от този свят и че им предстои раздяла, но обещава: "Ще ви оставя сърцето си. Истинското сърце не се унищожава". Сърцето й наистина остава – втвърдено, тъмночервено, неунищожено от огъня при кремацията.

През 50-те години трима лами демонстрират в Тибет пред десетки хиляди души едновременно няколко редки явления при раздялата им със земния живот: Единият смалява цялото си тяло до размерите на кукла и то се втвърдява.
Вторият се дематериализира, като оставя за спомен на учениците си само косата и ноктите си. Третият превръща цялата си видима материя в енергия и излита към небето във вид на ярка разноцветна светлина.

Тези демонстрации са последните в Китай, извършени на открито в присъствието на много хора. Естествено, те са потресли силно присъствуващите. Хората наричат личностите, които са в състояние да вършат такива неща, светци, бодисатви или с други подобни имена и са готови да им се прекланят. Ето защо постигналите това равнище индивиди обикновено избягват да правят демонстрации: целта им не е да очудват хората със своите възможности, ала понякога показват на учениците си на какво е способна живата материя по пътя на нейната еволюция.

Когато стигне високите нива на тези способности, човек е в състояние да енергизира напълно тялото си, да се превърне изцяло в енергия и излети към небето във вид на венец от блестящи разноцветни лъчи. Безспорно, това е най-високата степен на постижение в усъвършенствуването и издигането на човешката материя. Даоистите я наричат юй хуа, т.е. "превръщане в перце". Смисълът е, че човек може сам да трансформира цялата си същност – видима и невидима – в енергия и да отлети към небесните висини с лекотата на перце, във вид на лъчите на светлина.
Такива възможности са реални и постижими. Те се дължат на десетилетия постоянно и правилно трениране.

***

Съдържание на книгата:

 1. Произход на живота
 2. Нисша и висша материя
 3. Мисловното упражнение
 4. Трите регулации
 5. Трите дантиена
 6. Дишане
 7. Учението за Дан
 8. Издигане
 9. Етапи на издигането
 10. Трите съкровища
 11. Явления по време на трансформацията, наричана смърт
 12. За дълголетието
 13. Голямото Дао и малките пътища
 14. Хармония
 15. Цялостно мислене
 16. Човек-Земя-Космос
 17. Речник на по-важните китайски термини

Академия Ханлин