У ШУ, Чи Гун и мистицизъм - най-доброто в българският интернет

лунна фаза

"У ВЕЙ" - мисловно упражнение*

за здраве и психическа хармония

През лятото някои реки почти пресъхват и само тук-там остават локви. Постепенно водата в тях потъмнява и започва да вони поради развиващите се в нея микроорганизми. Същото става и в енергийните канали в тялото на човека, когато биоенергията в процеса на живота намалява и се задържа в някои по-дълбоки места. Застоялата енергия бавно се превръща в база за гниещи и възпалителни процеси и за развитие на попаднали отвън вируси.

Напролет дъждовете отнасят нечистотиите и реките отново стават чисти. По същия начин и човек, който ежедневно изпълнява предлаганото тук мисловно упражнение, трупа енергия в тялото си и прочиства непроходимите места. Основен принцип в китайската медицина е: има ли проходимост на енергийните канали, няма болести; няма ли проходимост - има болести. Ето защо това упражнение може да помогне за възстановяване на здравето и за профилактика срещу всякакви заболявания.

* у вей - естествено действие, действие без усилие, бездействие, безупречно или безпогрешно действие; "вей у вей" - основен принцип в даоизма, дейтвие чрез бездействие, действие с най-малко усилие, да знаеш кога да дейтваш и кога да не действаш

Начин на изпълнение:

Упражнението може да се изпълнява в правостоящо, седнало или легнало положение. Сядаме например на един стол, без да се облягаме. Или на възглавница върху пода с кръстосани крака, а може и с поставяне на едното стъпало върху бедрото на другия крак ("полулотос") или пък всяко стъпало да е поставено съответно на срещуположния крак ("лотос"). Лежащата поза означава да сме легнали по гръб с отпуснати отстрани ръце.

Мъжете хващат палеца на лявата ръка, а жените - палеца на дясната ръка, както е показано на снимката. Отпускаме се физически и психически. Затваряме очи. Състоянието е както преди заспиване: полубодърстване-полусън. За да избегнем блуждаещите мисли, насочваме вниманието към областта, която обхваща мястото вътре в организма от около 3 пръста под пъпа до кръста. Не бива да концентрираме мисълта твърде силно, нито пък през цялото време, а само докато постигнем отпускане. Оставаме така колкото можем - 10, 20, 30 минути или повече. Нищо не командваме, нито ограничаваме. Когато мозъкът не ръководи действията ни, биоенергията се активизира и започва естественият оздравителен процес.

Щом усетим, че приключваме, не скачаме веднага, а изчакваме (дори очите ни спонтанно да са се вече отворили), докато активизираната енергия се върне обратно в областта под пъпа и навътре в организма.

Упражнението е естествено и присъщо на всички същества. Възможно е по време на неговото изпълнение да се усети топлина, хлад, лекота или тяжест, вибрации на тялото, да се виждат разноцветни светлинки или картини пред затворените очи. Всички тези явления са прояви на енергията и изчезват с приключване на упражнението.

В много страни това упражнение се нарича медитация (от лат. meditatio = мисъл), на китайски то е "тихо", а на български предпочитаме да го наричаме "мисловно", заради красотата на тази дума и чистота на езика.

Упражнението е лесно и изключително полезно за профилактика и лечение на всякакви болести, за психична хармония, разширяване на ума и физическо и духовно усъвършенствуване. Не се препоръчва само на хора с тежко сърдечно заболяване или при епилепсия - при такива болни то се прави в присъствието на лекар, за да им окаже своевременно помощ, ако се наложи, докато не настъпи подобрение.

Положителният ефект от това упражнение е доказан научно и днес то се използва от десетки милиони хора в целия свят.

д-р Ван Циенцюн